[{"text1":"\u30ab\u30fc\u30aa\u30d6\u30b6\u30a4\u30e4\u30fc2020-2021","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/\u6b8b\u30af\u30ec\u30aa\u30d7\u30b7\u30e7\u30f3\u30d7\u30ec\u30bc\u30f3\u30c8\u30c1\u30e9\u30b7.pdf","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/\u30ab\u30fc\u30aa\u30d6\u30b6\u30a4\u30e4\u30fc.png"},{"text1":"\u3056\u3093\u304f\u308c","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/\u6b8b\u30af\u30ec\u30aa\u30d7\u30b7\u30e7\u30f3\u30d7\u30ec\u30bc\u30f3\u30c8\u30c1\u30e9\u30b7.pdf","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/\u30d0\u30ca\u30fc\u7528\u753b\u50cf.png"},{"text1":"\u30ec\u30f4\u30a9\u30fc\u30b0\u8a66\u4e57\u8eca","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/information\/new-levorg-\u5404\u30b7\u30e7\u30fc\u30eb\u30fc\u30e0\u3067\u8a66\u4e57\u3067\u304d\u308b\u30b0\u30ec\u30fc\u30c9\u306f\u3053\u3061\u3089\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/LEV20201124B.jpg"},{"text1":"\u30a2\u30a6\u30c8\u30d0\u30c3\u30af\u7d42\u4e86","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/information\/outback\u3001wrx-s4\u306f2\u2026\u65e5\u3092\u4ee5\u3063\u3066\u53d7\u6ce8\u751f\u7523\u306e\u6ce8\u6587\u53d7\u4ed8\u3092\u7d42\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/OBK20201124A.jpg"},{"text1":"S4\u7d42\u4e86","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/information\/outback\u3001wrx-s4\u306f2\u2026\u65e5\u3092\u4ee5\u3063\u3066\u53d7\u6ce8\u751f\u7523\u306e\u6ce8\u6587\u53d7\u4ed8\u3092\u7d42\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/OBK20201124B.jpg"},{"text1":"\u30ec\u30f4\u30a9\u30fc\u30b0VR","link":"https:\/\/www.subaru.jp\/campaign\/shijo\/senshin\/levorg\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/vr_2008.jpg"},{"text1":"\u30b5\u30dd\u30ab\u30fc","link":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/information\/65\u6b73\u4ee5\u4e0a\u306e\u65b9\u5fc5\u898b\uff01\u30b5\u30dd\u30ab\u30fc\u88dc\u52a9\u91d1\u304c\u30b9\u30bf\u30fc\u30c8\u3057\u307e\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/02\/\u30b5\u30dd\u30ab\u30fc\u88dc\u52a9\u91d1\u30b9\u30bf\u30fc\u30c8_\u30d0\u30ca\u30fc.jpg"},{"text1":"\u65b0S","link":"https:\/\/www.subaru.jp\/forester\/forester\/","thumb":"https:\/\/www.subaru-shinshu.co.jp\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/forester_202010.jpg"}]